Likwidacja barier technicznych

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Likwidacja barier technicznych ma na celu poprawę jakości funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu, poprzez zakup i montaż sprzętów, ułatwiających samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania oraz ułatwiających sprawowanie opieki nad wymagającymi jej osobami niepełnosprawnymi. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające dysfunkcję narządu ruchu lub wzroku. W ramach zadania można ubiegać się o dofinansowanie zakupu między innymi:

Szczegółowy katalog urządzeń określa regulamin rozpatrywania wniosków dostępny w siedzibie PCPR w Lesku.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym celowość likwidacji barier technicznych.
  2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych, przy minimum 5% wkładzie własnym.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Odsłony: 1062