Orzeczenia o niepełnosprawności

Opublikowano: środa, 20 maj 2020

Aktualnie obowiązujące rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności:

W myśl przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności stanowią podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenia inne, niż wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, traktuje się w następujący sposób:

UWAGA - orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane po dniu 1.01.1998 r., nie stanowi podstawy do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów bądź posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, mogą ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespołem właściwym dla mieszkańców powiatu leskiego jest zespół z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 24 (tel.: 13 464 23 35).

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobrać ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku

 

Wnioski mieszkańców powiatu leskiego są rozpatrywane przez

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku

Odsłony: 1479