Program wyrównywania różnic między regionami II

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Program wyrównywania różnic między regionami II ma na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie, o ograniczonym dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, poprzez:

Wnioski (projekty) w ramach programu przyjmowane są w siedzibie PCPR do 30 kwietnia bieżącego roku.

Struktura programu:

Obszar A - pomoc w wyposażeniu obiektów służących rehabilitacji w sprzet rehabilitacyjny,
Obszar B - likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się i komunikację w urzędach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych,
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D - likwidacja barier transportowych,
Obszar E - dofinansowanie wkładu własnego, wymaganego przy realizacji projektów, mających na celu aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,
Obszar F - dofinansowanie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej,
Obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu:

Obszar A:

Obszar B:

Obszar C:

Obszar D:

Obszar E:

Obszar F:

Obszar G:

Pełny tekst programu dostępny na stronie internetowej PFRON pod tym adresem.
Formularze wniosków, wystąpień i załączników dostępne pod tym adresem.

Odsłony: 1105