Pracownicy

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Łukasz Szybowski


Obsługa osób niepełnosprawnych

Anna Podkalicka
starszy pracownik socjalny

 

Dział pieczy zastępczej

Monika Staroń
starszy pracownik socjalny

Magdalena Cymerman-Kowalik
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka Jędruch
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Fundusze zewnętrzne

Marta Dubel-Uluszczak
główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Księgowość

Marta Kochanowska - Bluj
główny księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Odsłony: 1066

unia