Karta Dużej Rodziny

Opublikowano: poniedziałek, 18 maj 2020

kdrPROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY - wsparcie dla rodzin 3+

Program Karta Dużej Rodziny, funkcjonujący w Polsce od 16 czerwca 2014 roku, jest systemem zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, tj. rodzin z co najmniej trójką dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, co dotyczy się również rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z KDR dożywotnio.
Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania KDR można uzyskać na stronie internetowej.

 


ZOSTAŃ PARTNEREM PROGRAMU

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z przywilejów w ramach oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju, zarówno za pośrednictwem instytucji publicznych, jak i u prywatnych przedsiębiorców, którzy poprzez przystąpienie do realizacji programu dają realne korzyści potencjalnym klientom, ale również sami odnoszą korzyści, takie jak wzrost rozpoznawalności czy atrakcyjności wizerunku społecznego. Przedsiębiorcy uczestniczący w programie zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Firmy chętne do włączenia się w realizację programu mają możliwość szybkiego i łatwego przystąpienia do grona partnerów KDR poprzez złożenie deklaracji online za pośrednictwem stron internetowych rodzina.gov.pl lub empatia.mpips.gov.pl

Odsłony: 1959

unia