Linki

Pomoc i informacje dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów:

logo pfron

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku

 

Karta Praw Osób z Niepełnosprawnością

niepełnosprawni.pl

Turnusy rehabilitacyjne

 

 Wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS

Niebieska linia

 

Rodzicielstwo zastępcze:

HappyKids - Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie leskim:

GOPS Baligród
pl. Wolności 13
tel.: 13 468 40 77 wew. 43

GOPS Cisna
Cisna 49
tel.: 13 468 63 38 wew. 63

GOPS Solina z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2
tel.: 13 470 30 27

GOPS Olszanica
Olszanica 81
tel.: 13 461 70 45


Informacje z regionu:


Starostwo Powiatowe w Lesku

UMiG Lesko

Odsłony: 2282

unia