Likwidacja barier technicznych

Poprawiono: niedziela, 01 styczeń 2023 Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Likwidacja barier technicznych ma na celu poprawę jakości funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu, poprzez zakup i montaż sprzętów, ułatwiających samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania oraz ułatwiających sprawowanie opieki nad wymagającymi jej osobami niepełnosprawnymi. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające dysfunkcję narządu ruchu lub wzroku. W ramach zadania można ubiegać się o dofinansowanie zakupu między innymi:

 • łóżka rehabilitacyjnego
 • systemu automatycznego otwierania drzwi garażowych i bramy wjazdowej
 • podnośników wannowych, sufitowych
 • schodołazów
 • sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarno-higienicznych (siedziska, nadstawki, leżaki, pochwyty)
 • urządzeń technicznych, posiadających interfejs dźwiękowy, przystosowanych do użytkowania przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku (wykrywacze przeszkód, czasomierze brajlowskie lub dźwiękowe itp.)

Szczegółowy katalog urządzeń określa regulamin rozpatrywania wniosków dostępny w siedzibie PCPR w Lesku.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym celowość likwidacji barier technicznych.
 2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych, przy minimum 5% wkładzie własnym.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych - PDF
 2. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych - Word
 3. Klauzula informacyjna
Odsłony: 2018

unia