Likwidacja barier w komunikowaniu się

Poprawiono: poniedziałek, 02 styczeń 2023 Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające dysfunkcję narządu ruchu, wzroku, słuchu i mowy oraz inne osoby niepełnosprawne, w przypadku braku możliwości porozumiewania się i/lub ograniczeń w przekazywaniu informacji. W ramach zadania można ubiegać się między innymi o dofinansowanie zakupu:

  • telefonu, tekstofonu, laryngofonu, faxu, wideotelefonu
  • urządzeń wyposażonych w sygnalizację świetlną lub wibracyjną dla osób niesłyszących
  • kamery internetowej do porozumiewania się językiem migowym
  • komputera z możliwością przyłączenia do Internetu

Pełny katalog sprzętów obejmowanych dofinansowaniem dostępny w siedzibie PCPR.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym celowość likwidacji barier w komunikowaniu się.
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu przy minimum 5% wkładzie własnym wnioskodawcy, przy czym w przypadku zakupu komputera, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu - PDF
  2. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu - Word
  3. Klauzula informacyjna
Odsłony: 1734

unia