Legitymacje osób niepełnosprawnych

Opublikowano: środa, 20 maj 2020

 

PCPR w Lesku zajmuje się wydawaniem legitymacji osób niepełnosprawnych. Legitymacje mogą być wydawane na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy lub Wojewewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po jego uprawomocnieniu się (tj. po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia).

Osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 roku życia zobowiązani są załączyć do wniosku o wydanie legitymacji jedną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, podpisaną na odwrocie.

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobrać ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku

 

Wnioski mieszkańców powiatu leskiego są rozpatrywane przez

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku

Odsłony: 1975

unia