Aktywny Samorząd

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Informujemy, iż w marcu 2016 r. rusza kolejna edycja pilotażowego programu PFRON - "Aktywny Samorząd". Szczegółowe informacje na temat realizowanych w bieżącej edycji form wsparcia znajdziecie Państwo na stronie PFRON pod tym adresem.


Nabór wniosków prowadzony będzie w siedzibie PCPR w Lesku, w następujących terminach:

Moduł I:
7.03.2016 - 30.08.2016

Moduł II:
7.03.2016 - 15.04.2016 (dot. wniosków za I półrocze roku kalendarzowego)
1.09.2016 - 10.10.2016 (dot. wniosków za II półrocze roku kalendarzowego)

Poniżej prezentujemy harmonogram realizacji programu w roku 2016:

 7.03.2016 r. - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

15.04.2016 r. - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

31.05.2016 r. - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dn. 30.03.2016 r.

1.09.2016 r. - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (II cykl 2016)

10.10.2016 r. - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (II cykl 2016)

31.01.2017 r. - Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017 r. - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - edycja 2015

Informujemy, iż od dnia 2.03.2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków do kolejnej edycji programu pilotażowego PFRON - Aktywny Samorząd.
W ramach tegorocznej edycji można będzie ubiegać się o dofinansowanie do:

uzyskania prawa jazdy kat. B (osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadające dysfunkcję narządu ruchu)
szkolenia w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy
pobytu dziecka w przedszkolu (aktywne zawodowo osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

 Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do dn. 30.08.2015 r.
Druki wniosków dostępnie w siedzibie PCPR.

UWAGA STUDENCI!

Podobnie jak w latach poprzednich, w bieżącym roku w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- studenci studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)
- słuchacze studiów podyplomowych, kolegiów lub szkół policealnych
- doktoranci

Terminy przyjmowania wniosków:
I półrocze roku kalendarzowego: 2.03. - 30.03.2015 r.
II półrocze roku kalendarzowego: 1.09. - 10.10.2015 r.

Odsłony: 2038

unia