Pracownicy

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Łukasz Szybowski


Obsługa osób niepełnosprawnych

Anna Podkalicka
starszy pracownik socjalny

 

Dział pieczy zastępczej

Monika Staroń
starszy pracownik socjalny

Joanna Babicz
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka Jędruch
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Fundusze zewnętrzne

Marta Dubel-Uluszczak
główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Księgowość

Marta Kochanowska - Bluj
główny księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Odsłony: 2690

unia