Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Opublikowano: środa, 19 kwiecień 2017

OFERTA
z dnia 19.04.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

Oferty należy składać w siedzibie PCPR w Lesku, ul. Rynek 1, pokój nr 2 do dnia 10.05.2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w załączniku.

Odsłony: 999

unia