Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Opublikowano: środa, 01 wrzesień 2021

Co dziewiąty mieszkaniec województwa podkarpackiego zmaga się z niepełnosprawnością. Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej: Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa...

Rodzinna Piecza Zastępcza

Opublikowano: wtorek, 24 sierpień 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku pełni funkcje Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. W ostatnim czasie wspólnie z innymi PCPR-ami zaangażowaliśmy się w projekt przygotowania filmu promującego rodzicielstwo zastępcze. Ten krótki film w obrazowy sposób przedstawia ideę powstawania nowych rodzin zastępczych i skłania do refleksji nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane w swoich naturalnych rodzinach.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej jak zostać rodziną zastępczą zapraszamy do kontaktu!

Spot został zrealizowany został przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie w partnerstwie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Jaśle, Strzyżowie, Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku, Ustrzykach Dolnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci, a dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ZOBACZ FILM: Zostań rodzicem zastępczym

 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: poniedziałek, 12 kwiecień 2021

Zapytanie ofertowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

 

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 30.04.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Nabór wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 r.

Opublikowano: piątek, 19 marzec 2021

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.
Moduł I: – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

- 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Czytaj więcej: Nabór wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 r.

unia