Karty parkingowe

 

Z dniem 1.07.2014 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz ich użytkowania.

Nowe karty wydawane są na maksymalnie 5 lat.

Kartę parkingową mogą otrzymać:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • dzieci z niepełnosprawnością.

We wszystkich przypadkach uprawnionymi są tylko te osoby, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym kartę parkingową otrzymać mogą jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową (symbol 05-R), neurologiczną (10-N) lub narządu wzroku (04-O).

Wydawanie nowych kart parkingowych odbywa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Odsłony: 2015

unia